Zajistíme vám cestovní pojištění

Mnozí z vás se možná ptají, proč si pořizovat cestovní pojištění, když jsme členy EU. Máme přece nárok na stejnou zdravotní péči jako tamní obyvatelé. Pamatujte však, že bez pojištění:

 • hradí nemocný na místě vždy spoluúčast dle pravidel dané země
 • je péče hrazena vždy ve smluvních zdravotnických zařízeních
 • péče není hrazena v soukromých zdravotnických zařízeních
 • nejsou hrazeny zdravotní repatriace a repatriace tělesných ostatků
 • zcela jiná pravidla platí při cestách do zemí mimo EU

Kukabara vám zajistí cestovní pojištění u pojišťovny Union pojišťovna. Podívejte se na Všeobecné pojistné podmínky pojišťovny Union.

Cestovní pojištění se tedy vždy při cestě do zahraničí vyplatí!

Pro koho je cestovní pojištění určeno?

Cestovní pojištění by si měl uzavřít každý kdo:

 • cestuje do zahraničí za studiem, prací, dovolenou nebo za sportem
 • chce mít jistotu, že když se něco stane, bude řádně ošetřen
 • chce mít jistotu, že bude zabezpečen, pokud způsobí někomu jinému újmu na zdraví či škodu na majetku
 • chce mít jistotu, že nepřijde o zaplacenou částku na pobyt, dojde-li k nenadálé skutečnosti, kvůli které nemůže odcestovat

Union – 2 typy cestovního pojištění

Union pojišťovna pro vás připravila 2 typy pojištění:

 • Balík pojištění do zahraničí nazvaný A30, A60, A90, kde jsou nadefinované parametry pojištění  a jehož součástí je již pojištění storna pobytu.
 • Individuální pojištění, kde si jednotlivé položky pojištění sami vybíráte.

Balík pojištění A30, A60, A90

Balík pojištění A30, A60, A90 obsahuje:

 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí
 2. asistenční služby v zahraničí
 3. pojištění zavazadel
 4. pojištění odpovědnosti
 5. úrazové pojištění
 6. pojištění zrušení objednaných služeb
 7. doplňkové připojištění: pojištění nevydařené dovolené / pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu / pojištění doprovodu / pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb / pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla / pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku / pojištění opožděného nástupu na zájezd

Rozsah pojištění najdete v  dokumentu: Union-Balík-pojištění-sazebník-rozsah.

Sazebník cestovního pojištění – Balík A30, A60, A90

Sazebnik pojistného_balík pojištění

Výhodou tohoto balíku je, že v ceně již máte pojištění storna pobytu. Číslo u písmene A naznačuje, do jaké výše bude případné storno vyplaceno. Pojistné storna je ve výši 80 % nákladů na pobyt:

 • A30: maximálně 30 000 Kč / osoba. Celkem 90 000 Kč.
 • A60: maximálně 60 000 Kč / osoba. Celkem 180 000 Kč.
 • A90: maximálně 90 000 Kč / osoba. Celkem 270 000 Kč.

Individuální pojištění

U individuálního pojištění si sami volíte, co všechno chcete mít pojištěno.

Můžete si sjednat:

 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí
 2. asistenční služby v zahraničí
 3. pojištění zavazadel
 4. pojištění odpovědnosti
 5. úrazové pojištění
 6. pojištění zrušení objednaných služeb
 7. pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

V rozsah pojištění a možné kombinace najdete v dokumentu: Union-Individuální pojištění-sazebník-rozsah.

Sazebník individuálního cestovního pojištění

Sazebnik pojistného_individuální

Vysvětlivky:

 • T jsou lidé v rizikové skupině Turista (tedy bez rizikových sportů).
 • TD jsou lidé nad 70 let v rizikové skupině Turista.
 • P jsou lidé vykonávající manuální práci.
 • H jsou lidé v rizikové skupině Sport.
 • HD jsou lidé nad 70 let v rizikové skupině Sport.
 • C jsou cizinci – turisté.

Rizikové skupiny

Union pojišťovna rozlišuje 3 hlavní rizikové skupiny:

1. Riziková skupina Turista: ve které jsou osoby, které neprovozují rizikové sporty (definované v podmínkách pojišťovny) a (nebo) které v rámci zahraniční cesty nevykonávají manuální práce (též definované v podmínkách pojišťovny). Pojištění v této kategorii se však vztahuje i na osoby, které v rámci rekreačních aktivit provozují běh na lyžích na vyznačených trasách, jízdu na bobech na vyznačených trasách, bruslení na ledě a sáňkování.

2. Riziková skupina Sport: zde jde o osoby, které se u individuálního pojištění nebo u balíku pojištění v rámci své zahraniční cesty věnují:

 • zimním sportům
 • připravují se na soutěž nebo jsou účastníky soutěže v jakýchkoliv sportovních disciplínách (amatérských i profesionálních)
 • provozují rizikové sporty

Pojištění se vztahuje i na osoby v rizikové skupině Turista.

3. Riziková skupina Manuální práce: lze sjednat pouze u individuálního pojištění, nikoliv u balíku pojištění.  Pojištění v této rizikové skupině se vztahuje na osoby v rizikové skupině Turista i Sport, které vykonávají manuální práce.

Přečtěte si podrobnou specifikaci ve Všeobecných pojistných podmínkách (str. 8).

Asistenční služba + 420 2 9633 9644

Asistenční službu provádí společnost EuroCross Assistance a je tu pro vás 24 hodin, 7 dní v týdnu.

V případě lékařské pomoci se prokažte lékaři pojistnou smlouvou a kartou. Asistenční službu kontaktujte v případě vážnějšího zdravotního stavu, hospitalizace nebo v jakémkoliv případě, kdy potřebujete poradit.

Z celého světa jsou platná tato čísla:

 • 00420 2 9633 9644
 • 0031 71 36 41 212

Z Anglie, Francie, Německa, Rakouska, Itálie, Španělska, Švýcarska, Kanady a USA můžete využít také 00 800 41 212 212.